س

 

دکتر حبیب تجلی

استاد دانشگاه تبریز(بازنشسته)

رشته تخصصی: فیزیک لیزر

آدرس پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  


 

دکتر میرکمال میرنیا

دانشیار دانشگاه تبریز (بازنشسته)

رشته تخصصی: بهگزینی

آدرس پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 


 

دکتر سهراب خانمحمدی

استاد دانشگاه تبریز

رشته تخصصی: برق-کنترل

آدرس پست الکترونیک:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 


dr habibi

 

دکتر احمد حبیبی زاد نوین

استادیار دانشگاه آزاد تبریز

رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 


 

 دکتر مهدی حسین زاده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رشته تخصصی: سخت افزار کامپیوتر

آدرس پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 


 

دکتر امیرمسعود رحمانی 

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رشته تخصصی: سخت افزار کامپیوتر

آدرس پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 


 

دکتر موسی یوسفی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رشته تخصصی: برق

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 


 دکتر مجتبی رنجبر

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

رشته تخصصی: ریاضی فیزیک

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 


 

 دکتر نادر وحدانی مناف

استادیار موسسه آموزش عالی سراج

رشته تخصصی: مهندسی پزشکی

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 


 

دکتر سیامک حقی پور

استادیار دانشگاه آزاد تبریز

رشته تخصصی: مهندسی پزشکی

پست الکترونیک:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید